Historik

1958 startade Reklam Ateljén på Hörnellgatan 10
av Börje Lindberg.

1971 ombildades Reklam Ateljén till Aktiebolag
Lindbergs Reklam.

1993 köptes bolaget av Berit Asplund och
Lars-Gunnar Eriksson.

2013 köptes bolaget av Peder Lindberg och
Per Gustavsson